Lexikon VZ Vás zve na

Změny závazků, inflační a indexační doložky, problémy související s nárůstem cen a válečným konfliktem

Mgr. Pavel Herman a Mgr. Jan Surý, oba z MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Datum: 09.06.2022 od 09:00 - 12:00 hod. (čtvrtek)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Pavel Herman a Mgr. Jan Surý, oba z MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Obsah semináře

Válečný konflikt na Ukrajině a doprovodné okolnosti (nárůsty cen, odliv pracovníků atd.) mají vliv na to, jak se realizují veřejné zakázky. Obsahem semináře je přiblížení těchto potenciálních problémů a navržení praktických možností, jak situace řešit, a to včetně zohlednění rizik, která jsou s jednotlivými způsoby řešení spojena. Seminář se věnuje i tomu, jak těmto potenciálním obtížím efektivně předcházet.

Seminář se zaměří na dané téma jak z pohledu zadavatelů, tak z pohledu dodavatelů.

Seminář povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

 • Mgr. Pavel Herman, advokátní koncipient MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 • Mgr. Jan Surý, advokátní koncipient MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Pro koho je seminář určen

Seminář je určeno pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci aktuálně setkávají s potřebou měnit závazky (ať z pohledu zadavatelského anebo dodavatelského) anebo se na tyto situace chtějí připravit.

Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Program

09.00–10.00    Blok I – Změny závazků – možnosti řešení ex post

Přestávka 15 minut

10.15–11.30    Blok II – Inflační a indexační doložky – možnosti řešení ex ante

11.30–12.00    Prostor pro Vaše dotazy

O lektorovi

Mgr. Pavel Herman

 • Pavel je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

 • Působil dvanáct let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se mimo jiné prováděl přezkum zákonnosti postupu zadavatelů veřejných zakázek. Devět let pracoval také jako poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se zabýval legislativní a metodickou činností v oblasti veřejného investování;

 • V rámci legislativní činnosti se významně podílel na přípravě právních norem v oblasti veřejného investování, zejména na projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek; účastnil se rovněž vyjednávání aktuální generace evropských zadávacích směrnic;

 • Věnuje se publikační činnosti, je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydaného nakladatelstvím Čeněk;

 • Dlouhodobě přednáší témata spojená se zadáváním veřejných zakázek;

 • V rámci advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. se Pavel věnuje zejména právu veřejného investování;

 • Pavel hovoří anglicky.

Mgr. Jan Surý

 • Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

 • Po ukončení studia působil čtyři roky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci Odboru druhostupňového rozhodování veřejných zakázek – dva roky na pozici referenta, dva roky na pozici vedoucího oddělení;

 • V rámci naší advokátní kanceláře se Jan věnuje zejména právu veřejného investování;

 • Jan se rovněž věnuje publikační činnosti – je mj. autorem publikace věnující se změnám závazků ze smluv na veřejné zakázky;

 • Jan hovoří anglicky.

Účastnický poplatek činí 1 600 Kč bez DPH / 1 936 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat