Lexikon VZ Vás zve na

Ochrana informací při zadávání veřejných zakázek (ZZVZ, SvInf, registr smluv, KyBe)

JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Datum: 10. 05. 2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Obsah semináře

Obsahem semináře jsou možnosti a limity ochrany informací při zadávání veřejných zakázek, a to nejen z pohledu ZZVZ, ale i s přesahem do zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o registru smluv a zákona o kybernetické bezpečnosti.

Seminář se zaměří na zkušenosti a problémy související s ochranou informací při zadávání veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatelů, tak také dodavatelů.

Seminář povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

Program

09.00–10.00    Blok I – ZZVZ a zákon o svobodném přístupu k informacím

Přestávka 15 minut

10.15–11.30    Blok II – Registr smluv a kybernetická bezpečnost

11.30–12.00    Prostor pro Vaše dotazy

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají s problematikou ochrany informací při zadávání veřejných zakázek (limity uveřejnění a poskytnutí informací).

Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Účastnický poplatek činí 1600 Kč bez DPH / osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 1900 Kč bez DPH / osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání