Lexikon VZ Vás zve na

Rámcové dohody a dynamický nákupní systém (DNS) – se zaměřením na aplikační zkušenosti a problémy

Datum: 22. 02. 2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Obsah semináře

Obsahem semináře je právní a věcné vymezení rámcové dohody a dynamického nákupního systému z pohledu ZZVZ, a to včetně praktických příkladů a rozhodovací praxe.

Seminář se zaměří zejména na zkušenosti a problémy při aplikaci těchto zvláštních postupů, a to jak z pohledu zadavatelů, tak také dodavatelů.

Seminář povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Seminář bude přenášen živě s cílem maximálního uživatelského komfortu. Účastník jej může sledovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Pro přihlášení postačí webový prohlížeč. S lektory bude moci účastník komunikovat v reálném čase prostřednictvím chatu. Před zahájením online semináře bude účastníkům zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Lektoři

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

Program

09.00 – 10.00    Blok I – Rámcová dohoda

Přestávka 15 minut

10.15 – 11.30    Blok II – Dynamický nákupní systém

11.30 – 12.00    Prostor pro Vaše dotazy

Pro koho je seminář určen

Seminář je určeno pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají s problematikou rámcové dohody či dynamického nákupního systému nebo kteří se s těmito zvláštními postupu dle ZZVZ chtějí seznámit.

Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Účastnický poplatek činí 1600 Kč bez DPH / osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 1900 Kč bez DPH / osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání