Lexikon VZ Vás zve na

Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ – se zaměřením na VZMR

Datum: 09. 03. 2021 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online školení
Přednášející:JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Obsah online školení

Obsahem je vymezení odpovědného veřejného zadávání (věcný a právní rámec) a praktická aplikace aspektů odpovědného veřejného zadávání se zaměřením na veřejné zakázky malého rozsahu.
Obsah je také doplněn o praktické příklady, které účastníkovi danou problematiku více přiblíží. Tedy nekončí tam, kde začíná praktická aplikace či praktický problém, ale právě naopak.
Online školení povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři

Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

-  JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
-  Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. O tom svědčí například čtyřnásobné ocenění ve firemním žebříčku „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“ v letech 2020, 2018, 2015 a 2014.

Program
 

09.00–10.00 

  Blok I – Vymezení odpovědného veřejného zadávání (věcný a právní rámec)                                                                          

 

  Přestávka 15 minut

10.15–11.30 

  Blok II – Praktická aplikace aspektů odpovědného veřejného zadávání

11.30–12.00

  Prostor pro Vaše dotazy


Pro koho je online školení určeno

Školení je určeno pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají s problematikou zadávání veřejných zakázek zejména na straně zadavatelů a kteří nyní musí při přípravě zadávání veřejných zakázek (zejména VZMR) pracovat s nově implementovanou zásadou odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Školení je vhodné pro všechny, kdo se podílejí na přípravě a průběhu zadávání veřejných zakázek, jejich administrativní, schvalovací či kontrolní fázi.

Technické zajištění

Online školení bude přenášeno živě s cílem maximálního uživatelského komfortu. Účastník jej může sledovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Pro přihlášení postačí webový prohlížeč. S lektory bude moci účastník komunikovat v reálném čase prostřednictvím chatu. Před zahájením online školení bude účastníkům zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Cena

Účastnický poplatek činí 1.500 Kč bez DPH / osobu. 

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání