Lexikon VZ Vás zve na

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ?

Aneb porovnejte svou dosavadní praxi s pohledem ÚOHS a soudů.

Datum: 11.10.2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Michaela Machálková, Mgr. Zuzana Profousová a Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář)

Zveme Vás na online seminář, který je zaměřen na aktuální rozhodovací praxi ÚOHS a /nebo soudů, a to se zaměřením na taková rozhodnutí, která posouvají stávající výkladovou či aplikační praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Kromě nejaktuálnější rozhodovací praxe se budeme věnovat také nejčastějším chybám zadavatelů.

Jaké jsou přínosy Vaší účasti na online semináři?

 • Budete mít možnost ověřit si a porovnat Vaši praxi a výklad zákonných ustanovení s aktuální rozhodovací praxí a zkušenými odborníky

 • Získáte aktuální přehled o významných rozhodnutích z poslední doby, které posouvají stávající výkladovou či aplikační praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek

 • Zapojení do diskuse s možností pokládat Vaše specifické dotazy

Lektoři

Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

-  Mgr. Michaela Machálková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
-  Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
-  Mgr. Tomáš Machurek, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

  

 

Program

09:00 – 10:10

 I. prezentační blok

 Mgr. Zuzana Profousová, Mgr. Michaela Machálková

 

 Přestávka

10:20 – 11:40

 II. prezentační blok

 Mgr. Michaela Machálková, Mgr. Zuzana Profousová

11:40 – 12:00

 Prostor pro Vaše dotazy

 Mgr. Michaela Machálková, Mgr. Zuzana Profousová, Mgr. Tomáš Machurek

 

O lektorovi

Mgr. Tomáš Machurek

 • Zakládající člen MT Legal;
 • Od založení v roce 2006 je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ);
 • Byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu;
 • Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře;
 • Byl přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podílel rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
 • Je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek;
 • Prostřednictvím AVZ je členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek;
 • Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi;
 • V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Mgr. Michaela Machálková

 • Michaela je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
 • Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, kde zajišťovala komplexní právní podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek mj. i pro žadatele o dotaci z OPŽP. Získané zkušenosti následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase;
 • V advokátní kanceláři MT Legal navázala na své předchozí pracovní zkušenosti z oblasti veřejných zakázek – veřejného investování;
 • Dále se věnuje veřejné podpoře, ICT, ochraně osobních údajů a správnímu právu;
 • Mezi největší záliby Michaely patří literatura a studium čínštiny;
 • Michaela hovoří anglicky, dorozumí se také španělsky a čínsky.

Mgr. Zuzana Profousová

 • Zuzana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
 • Působila na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády;
 • Zabývala se nejprve generální právní praxí, postupně se zaměřovala zejména na oblast veřejných zakázek;
 • V letech 2013 až 2016 vedla oddělení veřejných zakázek na Úřadu vlády ČR, byla členkou několika expertních skupin a věnovala se také lektorské činnosti;
 • V MT Legal se Zuzana zaměřuje zejména na veřejné investování, ICT, ochranu spotřebitele, svobodný přístup k informacím a právo pacientů a rodičů;
 • Ve svém volném čase cestuje, běhá a šije;
 • Hovoří anglicky a pasivně německy.

Účastnický poplatek činí 1 600 Kč bez DPH / 1 936 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat