Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Aktuality

XXXVIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR(09.10.2019)

Účastníme se konference a celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků STMOÚ ČR, který se uskuteční ve dnech 13. – 15. října 2019 ve Frymburku.
Aplikace LeXikon VZ vám může pomoci správně zadat veřejnou zakázku související s rozvojem vašeho města či obce. Vaše dotazy rádi na místě ihned zodpovíme a osobně aplikaci představíme.

 

Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International(03.10.2019)

Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího řízení Královéhradeckého kraje na zajištění veřejné linkové dopravy. Odpověď předsedy ÚOHS nyní zveřejňujeme.

Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího řízení Královéhradeckého kraje na zajištění veřejné linkové dopravy. Odpověď předsedy ÚOHS nyní zveřejňujeme.

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Váš dopis z 23. září 2019 ve věci přezkumu zadávacího řízení Královéhradeckého kraje „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" Vám sice děkuji za to, že práci Úřadu tentokrát chválíte, což je značně neobvyklé, nicméně celkově mám k vyznění dopisu značné výhrady.
Především se dopis na jedné straně formálně týká výše uvedené veřejné zakázky Královéhradeckého kraje, avšak na straně druhé se vlastně problematice, kvůli níž bylo zadávací řízení nepravomocně zrušeno, vůbec nevěnujete; zaměřujete se na zcela jiné okolnosti dané veřejné zakázky a rozebíráte oprávněnost vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení.
Více zde.

Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok(26.09.2019)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s., a uložil zákaz plnění této smlouvy. Zákaz je uložen s odkladem 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Více zde.

Přihlášení

Nová registrace Přihlásit se »