Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Aktuality

Stanovisko MMR k podepisování společných nabídek(02.01.2019)

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás upozornili na nově vydané stanovisko expertní skupiny MMR k otázce podepisování společných nabídek.

Stanovisko naleznete uveřejněno na Portále o veřejných zakázkách a koncesích zde.

Dne 18.10.2018 nabyl účinnosti § 86 odst. 1 a § 211 odst. 3 zákona(22.10.2018)

Dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem pouze elektronicky. Zatímco pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, Českou národní banku a centrální zadavatele se nejedná o novinku, neboť  tuto povinnost musejí dodržovat již od 18. dubna 2017. V případě ostatních zadavatelů vznikla tato povinnost až nyní. Dané ustanovení obsahuje také některé výjimky.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 1 zákona nyní  zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

MMR vydalo Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017(11.10.2018)

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším aspektem posledních několika let je proces elektronizace zadávání veřejných zakázek. Na proces elektronizace je ve zprávě nahlíženo jak z pohledu opatření Evropské unie, která představují zejména připravované směrnice pro zadávací i koncesní řízení, tak z pohledu opatření na národní úrovni směřujících k co největší možné míře evidovatelnosti procesu zadávání veřejných zakázek, a tím posílení jeho transparentnosti a dohledatelnosti dat.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek, ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

S  každoročně vydávanou výroční zprávou o stavu veřejných zakázek v České republice, tentokrát za rok 2017 se můžete seznámit zde.

Přihlášení

Nová registrace Přihlásit se »