LeXikon VZ je jedinečná webová aplikace, která Vám nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jeho aktuálním znění, a také k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jejím cílem je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákona a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho problém či možnosti výkladu zákona.

Unikátnost systému spočívá především v zatřídění textů přímo k jednotlivým ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu.

Reakce uživatelů LeXikonu VZ

Vzdělávací kurz – Veřejné zakázky malého rozsahu.

„Kurz je velice příjemně vypracovaný a opravdu mi VZMR krásně přiblížil.“

Lea Pešková, Zahraničně-obchodní referentka, HOSPIMED, spol. s r.o.„Lexikon VZ je uživatelsky velmi přívětivou aplikací, která je bohatým zdrojem informací, využitelných při procesu zadávání veřejných zakázek. Anotace judikatury a rozhodnutí ÚOHS, které jsou pravidelně přidávány přímo k jednotlivým paragrafům ZZVZ v Lexikonu VZ, jsou inspirací pro tvorbu zadávací dokumentace, řešení námitek apod. S aplikaci jsme spokojeni a doporučujeme ji.“

- Ing. Jana Vokřálová, ředitelka Odboru veřejných zakázek, Státní pozemkový úřad„Aplikace LeXikon VZ je šikovným nástrojem jak se rychle a snadno dostat k rozhodovací praxi ÚOHS a judikátům soudů. Aplikace je členěna dle ustanovení ZVZ / ZZVZ, přičemž jsou uvedeny pouze ty části rozhodnutí / rozsudků, které jsou důležité, což je nesporná výhoda aplikace. Na výbornou rovněž funguje i vyhledávání dle klíčových slov. LeXikon VZ mohu vřele doporučit všem, kteří mají s veřejnými zakázkami co do činění.“

- Tomáš Kučera, právník, EUROVIA CS, a.s.„LeXikon VZ užíváme v procesu zadávání veřejných zakázek LČR jako významný informační zdroj. Oceňujeme ohromný rozsah shromážděných informací, přehlednost a uživatelský komfort.“

- Ing. Lenka Zahálková, Lesy České republiky, s. p.„Lexikon je velice užitečná aplikace, kterou využíváme často a rádi. Např. při řešení problémů a nejasností, kterých je stále více a více. Vyhledávání rozhodnutí ÚOHS a komentáře a stanoviska umožňuje najít na jednom místě vše k danému paragrafu zákona. I nová možnost vyhledávání zadávací dokumentace je přínosem a inspirací při zpracování podkladů k veřejným zakázkám. S aplikací jsme velmi spokojení.“

- Ing. Pavlína Neplechová, Statutární město Olomouc„Lexikon Veřejných Zakázek vnímáme jako užitečnou webovou aplikaci, která je významnou pomůckou při vyhledávání rozhodnutí a komentářů k paragrafům zákona při řešení konkrétních problémů v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. Aplikace je přehledná a velice dobře se s ní uživatelsky pracuje.“

- Mgr. Martin Kuzmiak, Centrální nákupní agentura, Ministerstvo obrany„Lexikon VZ představuje přehledný zdroj informací z oblasti veřejných zakázek. Jako uživatel především oceňuji snadné vyhledávání národní i evropské judikatury a rozhodnutí ÚOHS přímo k jednotlivým paragrafům zákona.“

- JUDr. Kristýna Tlustošová, eNovation s.r.o.

„LeXikon VZ se pro mě za velice krátkou dobu stal primárním zdrojem informací z oblasti veřejných zakázek, který pravidelně využívám při administraci veřejných zakázek.“

- Mgr. Lukáš Kohout, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři

„Aplikaci LeXikon VZ využíváme každý den při své práci. Usnadňuje nám vyhledávání v zákoně a komentářích. Nespornou výhodou aplikace je možnost vyhledávání aktuální rozhodovací praxe pod konkrétními ustanoveními zákona. LeXikon VZ můžeme jen doporučit jako profesionální a maximálně užitečný nástroj pro všechny co se pohybují v oblasti veřejných zakázek.“

- Mgr. Kateřina Koláčková, OTIDEA a.s.

„Aplikaci LeXikon VZ používá naše advokátní kancelář často a jsme s ní velmi spokojeni. Oceňuji hlavně možnost praktického filtrování obsahu a odkazy na právní věty rozhodnutí ÚOHS u každého paragrafu, což práci se zákonem o veřejných zakázkách výrazně zrychluje.“

- Mgr. Pavel Kroupa, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

„Jako administrátorovi veřejných zakázek a právnímu poradci zadavatelů v oblasti veřejného investování mi doposud chyběl ucelený a pravidelně aktualizovaný systém judikátů a rozhodnutí orgánu dohledu. Lexikon VZ je pro mne vítaným zjednodušením při vyhledávání a sledování aktuální rozhodovací praxe.“

- Mgr. Miloslav Holek, vedoucí právně správního odd. ABRI, s.r.o.

„Aplikace LeXikon VZ je pro nás jedinečným zdrojem informací a nástrojem pro zefektivnění administrace veřejných zakázek. Za velmi užitečné považujeme zejména přiřazení jak národní a evropské judikatury tak i odborných výkladových komentářů a stanovisek ke konkrétnímu ustanovení zákona, propracované vyhledávání podle klíčových slov a velmi výstižné citace z jednotlivých judikátů. Jedná se o komplexní nástroj, který zadavatelům ušetří oproti standardním informačním zdrojům spoustu času a lze ho tak vřele doporučit.“

- Mgr. David Novák, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Modul LeXikon VZ a LeXikon VZ (134/2016)

Jedinečnost aplikace, spočívající v zatřídění jednotlivých textů přímo k ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu, se skrývá právě zde.

V těchto modulech jsou k jednotlivým zákonným ustanovením přiřazeny texty s relevantními informacemi z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rozhodnutí národních i evropských soudů, z nichž jsou vybírány zajímavé části, národní legislativy, evropské legislativy, komentářů z odborné literatury a dalších stanovisek a článků

K ustanovením zákona a textům jsou dále odborníky přiřazována také klíčová slova (odlišná pro jednotlivé zákony), která jsou v dané věci, z našeho pohledu, významná, což při vyhledávání zvyšuje pravděpodobnost nalezení všech textů, které s hledaným pojmem konkrétně souvisí, i když v něm nejsou přímo obsažena.


Po účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byl původní LeXikon VZ se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rozšířen o druhý obdobný modul označený jako LeXikon VZ (134/2016). V něm naleznete nejen texty vztahující se k nové první úpravě, ale také relevantní texty ze zákona č. 137/2006 Sb. s případným dalším komentářem.


LeXikon Veřejných Zakázek je stále doplňován o nejnovější texty, a to odborníky s mnohaletou praxí v oblasti veřejných zakázek.

V současné době je v aplikaci dostupných přes 3 000 textů přiřazených k relevantním ustanovením zákona.

Rozšířené vyhledávání

Vyhledávání je důležitou součástí každého systému, i my tak na něj klademe veliký důraz a snažíme se neustále vylepšovat jeho uživatelskou přívětivost.

Pomocí fulltextového vyhledávače je možné hledat nejen výraz, který text obsahovat má, ale především také výraz, který obsahovat nemá. Uvedené výrazy je také možné dále doplňovat, a tím zužovat vyhledaný obsah tak, abyste našli jen to, co Vás opravdu zajímá.

Při zadávání výrazu do stanoveného pole se automaticky nabízejí klíčová slova. Ta jsou přiřazována ke znění zákona i k jednotlivým textům. Při vyhledávání je tak možné nalézt i texty, které v sobě daný výraz přímo neobsahují, ale kontextově se k němu vztahují.

Rozšířené vyhledávání

Modul Knihovna

Knihovna VZ obsahuje řadu aktuálních článků, které se vztahují k problematice zadávání veřejných zakázek a legislativě. Články jsou roztříděné do kategorií Předmět plnění veřejné zakázky, Zadávací řízení, Kvalifikační předpoklady, Námitky a správní řízení, Zadávací podmínky, Posouzení a hodnocení, K zákonu č. 137/2006, K zákonu č. 134/2016 a Ostatní.

Modul Plná rozhodnutí ÚOHS

Součástí aplikace je i modul Plná rozhodnutí ÚOHS, ve kterém najdete úplná znění rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z oblasti veřejných zakázek.

V modulu lze vyhledávat dle zadaného výrazu fulltextovým vyhledávačem a dle data nabytí právní moci rozhodnutí.

Modul Zadávací podmínky

Tato část LeXikonu VZ Vám dává možnost dle CPV kódu či pomocí fulltextového vyhledávače a zadaného výrazu, který vyhledává v názvu a předmětu veřejné zakázky, hledat veřejné zakázky po lhůtě pro podání nabídek. Výsledky lze seřadit dle data zahájení zadávacího řízení či si vybrat pouze druhy řízení, které Vás zajímají.

Zadávací podmínky vyhledaných veřejných zakázek Vám můžou být inspirací při přípravě a tvorbě nových zadávacích podmínek.

Demoverze, předplatné

Nahlédnout do tajů aplikace, vyzkoušet si její funkce a pochopit tak její princip, můžete bezplatně při registraci do demoverze LeXikonu VZ.

Demoverze Vám na 4 dny zpřístupní plnou verzi aplikace LeXikon VZ, ve které můžete nejen procházet a vyhledávat, ale začíst se také do autorských článků uveřejněných v modulu Knihovna VZ.

Pokud se Vám aplikace líbí a máte zájem si ji objednat, potom nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailu lexikon@lexikonvz.cz pro individuální nabídku, kterou připravíme jen pro Vás.


Aplikaci Vám v případě zájmu rádi představíme také na osobní prezentaci.

„LeXikon VZ – Váš jednodušší přístup k informacím“Vyzkoušet ZDARMA Informace o předplatném